Što je Price action?

‘’Price action’’ je engleski termin koji nije moguće precizno i ispravno prevesti, pa se neću niti prevuše truditi, a definira se, najkraće rečeno, kao umijeće trgovanja bez korištenja bilo kakvih pokazatelja (indikatora). Trgujemo isključivo iz svijeća na našim grafikonima kako bi donijeli investicijske odluke. To je jednostavna metoda trgovanja jer nije potrebno dodavati alate kao što su pokazatelji ili software za trgovanje.

Strategija se odnosi na strpljivo čekanje kako bi cijena dosegnula jednu od naših razina podrške ili otpora, a kada se to dogodi, tražimo određenu formaciju svijeća ili strukturu koja nam daje trag gdje bi se cijena mogla kretati, pa onda to i iskoristimo.

Price action trgovanje

Price action trgovanje

Koje su prednosti trgovanja ‘’price action’’ strategijom?

Za početak, ‘’price action’’ analiza je iznimno lagana za naučiti i implementirati. Za razliku od kompleksnih i izvedenih pokazatelja, ‘’price action’’ ima minimalistički, ali moćan pristup. Ovaj pristup kombinira tehničku analizu i kretanje cijene kako bi se donijela odluka o trgovanju.

Eliminiranjem psihološke dileme koja je povezana sa korištenjem pokazatelja, ‘’price action’’ trgovci su u mogućnosti donijeti razumnije i u konačnici profitabilnije odluke.

Dakle, što su točno strukture koje tražimo? Započnimo sa najvažnijom, ‘’Pin Bar’’ struktura (engl. Pin Bar).

Lekcija 8. – “PIN BAR” STRUKTURA.