Vrste forex grafikona

Forex grafikoni su najbolji alat za tehničku analizu na deviznom tržištu. Različiti analitičari imaju različite poglede o tome koji grafikon je najbolje koristiti. Međutim, ovdje ćemo koristiti grafikon sa japanskim svijećama (engl. Japanese candlestick). Ovaj grafikon je nužan jer na vizualno najbolji način prikazuje upravo ono što nas zapravo jedino zanima – cijenu (OHLC – open, high, low, close). Zapamtite da grafikoni pokazuju kretanje cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja. Dakle, prođimo kroz kratki pregled različitih vrsta grafikona.

Linijski grafikon

Ovo je jedan od najjednostavnijih i najosnovnijih grafikona korištenih na forex tržištu. Linija koja spaja nekoliko sekvencijalnih podataka zajedno čini ovaj grafikon. Uobičajeno, linijski grafikon će prikazivati linije koje povezuju jednu zaključnu cijenu sa drugom. To znači da linija prikazuje zaključnu cijenu svakog razdoblja koje je ucrtano na grafikonu. Najveća prednost u praćenju linijskog grafikona je čist pogled koji grafikon daje o načinu i kretanju cijene tijekom vremena.

Ovdje je primjer kako linijski grafikon izgleda:

Linijski grafikon

Linijski grafikon

Linijski graf nije beznačajan, štoviše veoma je koristan kod utvrđivanja trenda te otpornih i potpornih linija. No, ovdje se neće koristiti za tehničku analizu.

Stupčasti grafikon

Ova vrsta grafikona je sveobuhvatnija od linijskog grafikona jer prikazuje cijenu otvaranja, zaključnu cijenu, plus najvišu i najnižu cijena u svakom vremenskom razdoblju. Ovi grafikoni se još nazivaju “bar charts” ili OHLC grafikoni (cijena otvaranja, najviša, najniža, cijena zatvaranja).

Stupčasti grafikon

Stupčasti grafikon

Na stupčastom grafikonu vrh vertikalnih stupaca prikazuje najveću cijenu ostvarenu tijekom vremenskog razdoblja, a dno prikazuje najnižu cijenu. Kvačica na desnoj strani označava zaključnu cijenu razdoblja, dok kvačica na lijevoj strani označava cijenu otvaranja. Izuzeto je važno da trgovac ima na umu točno vremensko razdoblje koje grafikon pokriva prije nego ga koristi za analizu. Stupčasti grafikon omogućuje trgovcima lako prepoznavanje trenda i obrasca ponašanja cijena.

Mnogi trgovci daju prednost stupčastom grafikonu pred grafikonom japanskih svijeća, ali meni osobno je grafikon japanskih svijeća vizualno puno prihvatljiviji.

Grafikon „japanskih svijeća“

Na ovom grafikonu prikazane su cijene otvaranja, zatvaranja, najviša i najniža za određeno razdoblje, kao i na stupčastom grafikonu, ali sa, po meni, važnom razlikom. Svaka svijeća priča priču, govori što se dogodilo sa cijenom tijekom određenog razdoblja na vizualno veoma uočljiv i jednostavan način.

Na grafikonu „japanskih svijeća“, tijelo prikazuje raspon između cijene otvaranja i zatvaranja, a boja prikazuje smjer u kojem se cijena kreće tijekom razdoblja. Plava svijeća ukazuje na to da je cijena kod zatvaranja bila veća od cijene kod otvaranja, a crvena označava suprotno.

Pogledajmo dvije svijeće, i pokušajmo pročitati priču koju govore.

Rastuća i padajuća svijeća

Rastuća i padajuća svijeća

Kao što možete vidjeti, boja svijeće ukazuje na smjer kretanja cijene (obično se koriste plave, zelene ili bijele za rastuće svijeće, a crvene i crne za padajuće svijeće).

Evo kako izgleda grafikon „japanskih svijeća“:

Grafikon japanskih svijeća

Grafikon japanskih svijeća

Sada kada smo prošli kroz različite vrste grafikona, moramo razgovarati i o vremenskim okvirima grafikona te o tome koji vremenski okvir bi bio najbolji za uspješno trgovanje.

Vremenski okviri grafikona i najbolje vrijeme za trgovanje

Sjećate li se da je ranije bilo riječi o tome da „japanske svijeće“ pokušavaju ispričati priču? Sjećate se – super, jer vremenski okvir zapravo je dužina priče. Dakle, ako na primjer koristimo vremenski okvir od 1 sata tada će svaka svijeća predstavljati 1 sat, a što znači da se svakog sata postojeća svijeća zatvori i nova otvori. Ako koristimo vremenski okvir od 1 dana, onda će svaka svijeća predstavljati 1 dan ili 24 sata. Ok? Super, nastavljamo dalje.

Vremenski okvir je važan dio koji trgovci početnici često ne uzimaju u obzir. Postoji nekoliko vremenskih okvira koje možemo odabrati, od brzog 1-minutnog do mjesečnog vremenskog okvira. Analiziranje valutnog para u određenom vremenskom razdoblju svodi se na vrstu trgovca za koju svatko vjeruje da jest – dnevni trgovac (daytrader), swing trgovac (swing trader) ili dugoročni trgovac (investitor).

Lekcija 5. – VRSTE TRGOVACA (tradeara).