Railroad struktura

‘’Railroad’’ obrazac podsjeća na željeznički kolosijek, tj. dvije usporedne željezničke tračnice, pa je po tome i dobio naziv. Struktura se sastoji od dvije svijeće od kojih jedna uopće nema sjenu ili je sjena jako mala, a slijedi ju druga svijeća jednake ili gotovo jednake duljine, sa malom sjenom ili bez nje, ali u suprotnom smjeru.

Evo kako to izgleda:

Railroad formacija

Railroad formacija

Bikovska (rastuća) formacija nastaje kada primijetimo dugačku medvjeđu svijeću koju blisko prati dugačka bikovska. U tom slučaju, postoji dobra šansa da će cijena početi rasti. Za razliku od nje medvjeđa ‘’railroad’’ formacija nastaje kada cijena raste i primijetimo dugačku bikovsku svijeću koju blisko prati dugačka medvjeđa. U tom slučaju, postoji dobra šansa da će cijena početi padati.

Railroad strukture su u principu pin bar-ovi podijeljeni u 2 svijeće. Drugim riječima, kada kombinirate dva railroad bar-a, dobijete pin bar. Dakle, oni se također mogu smatrati varijacijom pin bar-a. Napr., na dnevnom grafu primijetimo ‘’railroad’’strukturu, ali ako se prebacimo na 2-dnevni graf vidjet ćemo ‘’Pin bar’’’ strukturu.

Ovaj obrazac ukazuje na to da su mnogi trgovci donijeli naglu odluku o prebacivanju tržišta u suprotnom smjeru, te time okrenuli smjer kretanja cijene.

Pogledajmo nekoliko stvarnih primjera:

Medvjeđa railroad formacija

Medvjeđa railroad formacija

To je bio primjer “medvjeđe railroad” formacije. Pogledajmo sada bikovsku:

Bikovska railroad formacija

Bikovska railroad formacija

Iz dva gornja primjera možemo zaključiti kako korisna ‘’railroad’’ formacija može biti.

‘’Railroad’’ struktura predstavlja jaki obrazac preokreta ne temelju kojega se sa većom sigurnošću i vjerojatnošću može otvoriti nova pozicija. Međutim, jednako kao i kod pin bara, postoje određene karakteristike koje se moraju provjeriti prije trgovanja ‘’Railroad’’ formacijom.

Karakteristike ‘’Railroad strukture’’:

‘’Railroad struktura (2 svijeće) nastaje na dnu nekoliko prethodnih svijeća u trendu (rastući ili padajući).

Ispravna i pogrešna railroad formacija

Ispravna i pogrešna railroad formacija

‘’Railroad’’ svijeće moraju probiti razinu podrške/otpora.

Railroad formacija na razini podrške

Railroad formacija na potpornoj liniji.

Obje svijeće koje čine ‘’Railroad strukturu’’ moraju biti u potupunosti formirane i zatvorene (ne uskačite dok je jedna od svijeća i dalje aktivna). Dakle, ako trgujemo na 4H grafu tada je potrebno 8 h (4h po svijeći) da se formira struktura i da se stvore pretpostavke za otvaranje nove pozicije.

I time zaključujemo našu raspravu o formaciji ‘’Railroad’’ svijeća.

I na kraju, prođimo kroz treću, po meni iznimno važnu, ‘’price action’’ strukturu koju ćemo tražiti – eng. Engulfing bar.

Lekcija 10. – “ENGULFING BAR” STRUKTURA.