Rudarenje Bitcoina – profitabilnost

 

Izračun profitabilnosti rudarenja Bitcoina na dan: 18.12.2017. godine.

Kratki komentar: Stopa težine rudarenja porasla je nakon 2 tjedna što negativno utječe na profitabilnost rudarenja, ali istovremeno cijena Bitcoina, također, nastavlja rasti, pa rudarenje BTC-a i nadalje ostaje veoma profitabilno.

Cijena paketa za rudarenje: 5.000,00 $

Prihod na dan izračuna*: 38,98 $

Projicirani mjesečni prihod*: 1.169,47 $

Projicirani povrat uloženog*: 5 mj. i 2 tj.

Projicirano vrijeme za rudarenje 1 BTC**: 5 godina

Bitcoin će za 5 godina, vjerojatno, vrijediti između pola milijuna i milijun $ ili neće vrijediti ništa!  Riskirati 5.000 $ ili ne – Odluka je tvoja? 

*Izračun je napravljen za točno određen dan, a nakon toga podaci se mogu samo projicirati. Dnevna zarada od rudarenja isplaćuje se u BTC, a ovisi od broja blokova koje kompanija rudari, cijene Bitcoina na tržištu, stope težine rudarenja, naknade kompaniji za održavanje opreme i sl.

**Očekivana zarada i vrijeme rudarenja 1 BTC može se samo projicirati. Ugovori su ”open-ended”, tj. zarađivat će dokle god će rudarenje Bitcoina biti profitabilno (max. do 2140 g.).

KLIKNI OVDJE  AKO ŽELIŠ SAZNATI VIŠE!

 


Izračun profitabilnosti rudarenja Bitcoina na dan: 14.12.2017. godine.

Cijena paketa za rudarenje: 5.000,00 $

Prihod na dan izračuna*: 41,71 $

Projicirani mjesečni prihod*: 1.251,13 $

Projicirani povrat uloženog*: 5 mjeseci

Projicirana zarada u 1. godini**: 4.000,00 $

*Izračun je napravljen za točno određen dan, a nakon toga podaci se mogu samo projicirati. Dnevna zarada od rudarenja isplaćuje se u BTC, a ovisi od broja blokova koje kompanija rudari, cijene Bitcoina na tržištu, stope težine rudarenja, naknade kompaniji za održavanje opreme i sl.

**Očekivana zarada može se samo projicirati. Ugovori su ”open-ended”, tj. zarađivat će dokle god će rudarenje Bitcoina biti profitabilno (max. do 2140 g.).

KLIKNI OVDJE  AKO ŽELIŠ SAZNATI VIŠE!