Stop-loss i take profit nalozi

Naići ćete na ljude koji trguju bez postavljanja stop loss(a) na svojim nalozima i oni svejedno dobro prolaze na tržištu, sve dok jednog dana ne otvore loš nalog i on u potpunosti izbriše njihove račune.

Moramo razumjeti da pravila vjerojatnosti nalažu da će takav trenutak doći prije ili kasnije. To je pitanje „kada“, a ne „ako“. Zato je iznimno važno uvijek koristiti stop-loss na svim nalozima kako bi zaštitili svoj račun od potencijalno veće ili manje katastrofe.

Stop loss na grafikonu.

Stop loss na grafikonu.

Što je ‘’Stop-Loss’’?

Kao što ime sugerira, ‘’STOP LOSS’’ (Zaustavi gubitak) je za nas obavezan podatak koji postavljamo na svoj nalog zajedno sa ostalim obveznim sastavnicama naloga (količina, cijena). Kada se na tržištu dosegne cijena navedena kao ‘’Stop-loss’’, nalog se zatvara. U biti, postavljanjem ‘’stop loss(a)’’ nalažemo svojem brokeru da smo spremni izgubiti točno određen iznos novca i ništa više. Na toj razini cijene broker će zatvoriti nalog i generirat ćemo unaprijed određen gubitak na koji smo i bili spremni pri otvaranju naloga. Ne malo ili puno veći, ne gubitak cijelog računa, već unaprijed određen gubitak. Neprocijenjivo!

Gdje postaviti svoj ‘’Stop-loss’’ nalog?

Određivanje idealne razine cijene za naš stop loss ovisi od tradera do tradera. Postoje brojni načini određivanja stop loss(a) i ni jedan nije jednoznačan, opće prihvaćen i jedini ispravan. Napr. za potrebe ovog mini tečaja pogledajmo jedan od načina određivanja stop loss(a) kod ‘’pin bar’’ strukture.

Stop-loss

Stop-loss nalog.

Idealno, stop-loss se postavlja točno iznad fitilja kod prodaje pin bar-a, ili ispod njega kada ga kupujete. Poželjno je staviti barem 10 pipsa iznad/ispod fitilja. Isti koncept je primjenjiv za Engulfing bar te Railroad strukture.

Dva tradera, vrlo vjerojatno, nikada neće postaviti stop-loss na istoj razini, pa to čini trgovanje zanimljivim, održivim i dinamičnim. Detaljnije o ‘’stop-lossu u nekom od naprednijih edukacija, a za sada je samo potrebno zapamtiti da nalog bez stop loss(a) nikada ne otvaramo, te da je i loš stop-loss bolji od nikakvog.

TAKE PROFIT (TP) – Uzmi profit

Take profit (TP) je upravo suprotna instrukcija od ‘’Stop loss(a). To je razina koju postavljamo kao razinu za uzimanje profita. Postavljanjem ‘’Take profit’’ razine u principu nalažemo svojem brokeru da zatvori nalog ako ostvarimo profit od recimo 100 pipsa, te da nam na taj način osigura unaprijed izračunat profit.

SL i TP nam omogućuju da broker odradi posao za nas bez da smo u tom trenutku obavezni biti pri računalu i ručno intervenirati. Mnogi trgovci ne koriste TP i to je manje zlo od nekorištenja SL-a. Korištenje TP može imati pozitivne učinke na trade ako cijena dosegne željenu razinu, a nakon toga promjeni smjer, ali i negativne ako nastavi u željenom smjeru, pa zaradimo manje od onoga što smo realno mogli.

Osobno uvijek koristim TP jer je dio strategije (TP mora biti 1,5 veći od SL-a, preporučljivo 2X ili više), te se postavlja blizu horizontalnih linija otpora. Dakle, moguće je da će cijena probiti otpornu liniju i dalje nastaviti u željenom smijeru, ali time se ne zamaramo ako znamo da smo na riskiranih napr. 100$ zaradili 200$, tj. 2x više. To je puno bolja opcija nego da se cijena vrati i da umjesto na 2x izađemo na 0,5x.

Omjer rizika i nagrade

Sada kad smo prošli SL i TP, možemo prijeći na malo naprednije stvari, te porazgovarati o tome koliko riskirati po nalogu.

Lekcija 15. –  IZRAČUN VELIČINE NALOGA