Valutni parovi

Glavni forex parovi

Glavni forex parovi

Na FX tržištu valutama se trguje u paru. I ako pitate zašto, zapravo je prilično jednostavno. Razmislite o tome, kada kažete da želite kupiti euro po određenoj cijeni, kako ćete opisati svoju željenu cijenu? Morati ćete je prikazati drugom valutom. Točno? Još uvijek zbunjeni? Napravimo primjer kako bi Vam bilo jasnije. Recimo da želite kupiti euro po cijeni od 1,3 dolara. Dakle, Vi zapravo govorite „Želim kupiti eure kada je 1 euro = 1,3 dolara“. Što znači da želite kupiti „EUR/USD“ na 1,3 i to je razlog zašto su sve valute kojima se trguje prikazane u parovima.

Ime svakog para kombinira skraćene oblike valuta. Na primjer, EUR/USD (euro/američki dolar), te GBP/JPY (funta/japanski jen) su dva valutna para. U navedenim primjerima, EUR i GBP su bazne valute (valute koje zapravo kupujete ili prodajete), dok su američki dolar i jen kotirane valute (protuvalute).

Razmislite o tome na ovaj način, kada kupite EUR/USD, zapravo prognozirate da će Euro porasti u odnosu na USD, a kada prodajete EUR/USD, prognozirate da će Euro pasti u odnosu na USD.

Razgovarajmo sada o skupinama parova ponuđenih na forex tržištu. Ukratko, možemo ih kategorizirati u dvije skupine: 1. Glavni parovi i 2. Svi ostali parovi.

Glavni parovi

Oko 80% cjelokupnog forex trgovanja događa se sa glavnim parovima, koji su najlikvidniji i obično manje promjenjivi (volatilni) u usporedbi sa manje trgovanim parovima manjih gospodarstava. Trgovanje glavnim parovima nije čvrsto regulirano od strane vlade i kao takvo ne pripada pod nadležnost bilo kojeg nacionalnog ili međunarodnog tijela. To ih čini lakšim za trgovanje budući da ih gleda veći broj trgovaca, a što zauzvrat čini njihove strukture pouzdanijima.  

Dakle, koji su glavni parovi?  

Glavni parovi su:

EUR/USD (euro/američki dolar)
USD/JPY (američki dolar/japanski jen)
GBP/USD (funta/američki dolar)
USD/CHF (američki dolar/švicarski franak)
AUD/USD (australski dolar/američki dolar)
NZD/USD (novozelandski dolar/američki dolar)
USD/CAD (američki dolar/kanadski dolar)
Drugi visoko likvidni parovi uključuju EUR/JPY, GBP/JPY i druge parove sastavljene od glavnih svjetskih valuta.

Glavni valutni parovi i njihovi nazivi

Glavni valutni parovi i njihovi nazivi

Prije nego nastavimo… Da li ste primijetili nešto zajedničko među glavnim parovima?… Da, svi imaju nešto zajedničko – američki dolar. Američki dolar je najveća, najlikvidnija, a time i najvažnija valuta na forex tržištu. Američko gospodarstvo je najjače svjetsko gospodarstvo, a i cijene sirovina te plemenitih metala izražavaju se u američkim dolarima, pa to ne treba čuditi.

Ostali parovi

Ostali parovi koji se ponekad nazivaju i egzotični parovi i odnose se uglavnom na valute slabije razvijenih gospodarstava. Lokalna ograničenja u odnosu na likvidnost i/ili konvertibilnost su obično nametnuta takvim valutama. Ovi parovi su prilično nepredvidljivi te je preporučljivo držati se glavnih parova u svom eventualnom trgovanju.

Fx broker će uvijek pokazati dvije cijene za isti par, „Prodajna (ponuđena) cijena“ i „Kupovna (tražena) cijena“, a razlika između ove dvije cijene zove se spread (engl. spread – razlika u cijeni). Saznajmo sada što su spread i pip.

Lekcija 3. – ŠTO SU SPREAD I PIP?